Ατομικές Συνεδρίες

Στις ατομικές συνεδρίες, η πρώτη συνάντηση αφορά καταρχήν την γνωριμία του Ψυχοθεραπευτή ©PhotoCure με τον Ενδιαφερόμενο. Θα συζητηθούν τα θέματα που απασχολούν τον Ενδιαφερόμενο, η σχέση του με την Φωτογραφία, οι θεματικές στις οποίες θα ήθελε να επικεντρωθεί, οι ανάγκες και οι προσδοκίες του από τον εαυτό του και την Θεραπεία μέσω της Φωτογραφίας.(©PhotoCure).

Στις συνεδρίες που θα ακολουθήσουν (το ψυχοθεραπευτικό/φωτογραφικό project), θα ενταχθούν φωτογραφικές ασκήσεις, διαφορετικές φωτογραφικές προσεγγίσεις, εκμάθηση αρχών και μεθόδων της αισθητικής της Φωτογραφίας, όπου και εφόσον κριθεί αυτό απαραίτητο, ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης και πολλαπλής απόδοσης/αποτύπωσης, δημιουργία αφηγημάτων (storytelling), συμβολοποίηση, ερμηνευτική εργασία πάνω στο φωτογραφικό υλικό που παράγεται στις συνεδρίες, αντιδράσεις και προβολές στο οπτικό ερέθισμα και στα σύμβολα, όπως και παρατήρηση του ‘διαλόγου’ μεταξύ του συνειδητού αρχικού κάδρου και της τελικής φωτογραφίας.

Η κάθε συνεδρία είναι διάρκειας 1,5 ώρας.


Κλείστε την πρώτη σας συνεδρία

Ομαδικές Συνεδρίες και Συνεδρίες Ζεύγους

Η Ομαδική Ψυχοθεραπεία μέσω της Φωτογραφίας (©PhotoCure) προσφέρει την δυνατότητα κοινωνικοποίησης, μοιράσματος συναισθημάτων, σκέψεων και οπτικής, ερμηνείας του φωτογαφικού υλικού σε προσωπικό αλλά και ομαδικό επίπεδο, ανάληψης ομαδικών project και – γιατί όχι – και Συλλογικών Εκθέσεων μιας θεματικής ή μιας κοινής βιωματικής πορείας.

Όταν η Ψυχοθεραπεία μέσω Φωτογραφίας (©PhotoCure) γίνεται στο πλαίσιο μιας Ομάδας, μικρότερης ή μεγαλύτερης σε διάρκεια, στα οφέλη προστίθεται και η αλληλεπίδραση των μελών της Ομάδας. Εκεί, η στοχοθέτηση, τα project, οι λήψεις, το βίωμα της διαδικασίας, η ερμηνευτική εργασία και η ψυχική εμβάθυνση πάνω στο φωτογραφικό υλικό, οι αντιδράσεις και προβολές, όλα υπόκεινται σε συζήτηση και μοίρασμα μεταξύ των μελών.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε μια ομάδα κυμαίνεται μεταξύ τεσσάρων (4) (ελάχιστος) και δέκα (10) (μέγιστος) ατόμων .

Η κάθε συνεδρία είναι διάρκειας 2 ωρών. Η διάρκεια της συνεδρίας ζεύγους είναι 1,5 ώρας.


Επικοινωνήστε μαζί μας