Ατομικές Συνεδρίες

Στις ατομικές συνεδρίες, η πρώτη συνάντηση αφορά καταρχήν την γνωριμία του Θεραπευτή με τον Ενδιαφερόμενο. Θα συζητηθούν τα θέματα που απασχολούν τον Ενδιαφερόμενο, η σχέση του με την Φωτογραφία, οι θεματικές στις οποίες θα ήθελε να επικεντρωθεί, οι ανάγκες και οι προσδοκίες του από τον εαυτό του και το Art Therapy μέσω Φωτογραφίας.

Στις συνεδρίες που θα ακολουθήσουν (το θεραπευτικό/φωτογραφικό project), θα ενταχθούν φωτογραφικές ασκήσεις, διαφορετικές φωτογραφικές προσεγγίσεις, εκμάθηση αρχών και μεθόδων της αισθητικής της Φωτογραφίας, όπου και εφόσον κριθεί αυτό απαραίτητο, ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης και πολλαπλής απόδοσης/αποτύπωσης, δημιουργία αφηγημάτων (storytelling), συμβολοποίηση, ερμηνευτική εργασία πάνω στο φωτογραφικό υλικό που παράγεται στις συνεδρίες, αντιδράσεις και προβολές στο οπτικό ερέθισμα και στα σύμβολα, όπως και παρατήρηση του ‘διαλόγου’ μεταξύ του συνειδητού αρχικού κάδρου και της τελικής φωτογραφίας.

Η κάθε συνεδρία είναι διάρκειας 50 λεπτών.


Κλείστε την πρώτη σας συνεδρία

Ομαδικές Συνεδρίες και Συνεδρίες Ζεύγους

Η Ομαδική Art Therapy μέσω Φωτογραφίας προσφέρει την δυνατότητα κοινωνικοποίησης, μοιράσματος συναισθημάτων, σκέψεων και οπτικής, ερμηνείας του φωτογαφικού υλικού σε προσωπικό αλλά και ομαδικό επίπεδο, ανάληψης ομαδικών project και – γιατί όχι – και Συλλογικών Εκθέσεων μιας θεματικής ή μιας κοινής βιωματικής πορείας.

Όταν η Θεραπεία μέσω Φωτογραφίας (©PhotoCure) γίνεται στο πλαίσιο μιας Ομάδας, μικρότερης ή μεγαλύτερης σε διάρκεια, στα οφέλη προστίθεται και η αλληλεπίδραση των μελών της Ομάδας. Εκεί, η στοχοθέτηση, τα project, οι λήψεις, το βίωμα της διαδικασίας, η ερμηνευτική εργασία και η ψυχική εμβάθυνση πάνω στο φωτογραφικό υλικό, οι αντιδράσεις και προβολές, όλα υπόκεινται σε συζήτηση και μοίρασμα μεταξύ των μελών.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε μια ομάδα κυμαίνεται μεταξύ τεσσάρων (4) (ελάχιστος) και δέκα (10) (μέγιστος) ατόμων .

Η κάθε συνεδρία είναι διάρκειας 1,5 ωρών.


Επικοινωνήστε μαζί μας