ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ ΑΠΟ WORKSHOP

Στο πλαίσιο των Workshop "PhotoCure-Θεραπείας μέσω Φωτογραφίας" λαμβάνονται φωτογραφίες που ίσως σας συμπεριλαμβάνουν. Το φωτογραφικό υλικό είναι δυνατόν να αναρτάται/δημοσιοποιείται στην ιστοσελίδα photocure.gr ή/και στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram) για ενημερωτικούς, προωθητικούς ή ιστορικούς σκοπούς. Για τις φωτογραφίες που πιθανόν αναρτηθούν, σας ενημερώνουμε ότι αυτές θα είναι χωρίς το όνομα και το επίθετό σας ή οποιαδήποτε προσωπικό σας στοιχείο. Εφόσον δεν επιθυμείτε φωτογραφικό υλικό από τις εκδηλώσεις αυτές, στο οποίο απεικονίζεσθε εσείς, να δημοσιοποιείται με έναν ή περισσότερους από τους παραπάνω τρόπους, έχετε το δικαίωμα να το δηλώσετε σημειώνοντας την προτίμησή σας κατωτέρω. Στην περίπτωση αυτή, αν εσείς εμφανίζεσθε σε συλλογική φωτογραφία ή ευρύτερο πλάνο φωτογραφικού υλικού, η εικόνα του προσώπου σας θα καλύπτεται με τη μέθοδο της θόλωσης.