Υπηρεσίες

Online Συνεδρίες

Στις online συνεδρίες, η πρώτη συνάντηση αφορά καταρχήν την γνωριμία του Θεραπευτή ©PhotoCure με τον Ενδιαφερόμενο. Θα συζητηθούν τα θέματα που απασχολούν τον Ενδιαφερόμενο, η σχέση του με την Φωτογραφία, οι θεματικές στις οποίες θα ήθελε να επικεντρωθεί, οι ανάγκες και οι προσδοκίες του από τον εαυτό του και την Θεραπεία μέσω της Φωτογραφίας.(©PhotoCure).

Στις συνεδρίες που θα ακολουθήσουν (το θεραπευτικό/φωτογραφικό project) μέσω της θεραπείας, θα στοχεύσουμε στην αύξηση τη συνειδητότητας του Θεραπευόμενου, ώστε να μπορέσει, αντιλαμβανόμενος τις συνδέσεις των σημαντικών του σχέσεων και της τρέχουσας πραγματικότητάς του, να δει πώς επαναλαμβάνει μοτίβα σχέσεων που συνεχίζουν μια συνθήκη. Σκοπός είναι να κάνουμε πιο υγιείς επιλογές σε όλα τα επίπεδα της ζωής μας, να μάθουμε να οριοθετούμε συμπεριφορές δικές μας ή άλλων που αποβαίνουν επιζήμιες για την ψυχική μας υγεία και την εξέλιξή μας, να αγκαλιάσουμε τον εαυτό μας στην αλήθεια του, επιτρέποντας να έρθει αυτή στην επιφάνεια και να βρει το χώρο της, χωρίς να την καταπιέζουμε.

Η online συνεδρία, είναι μια μοντέρνα πρακτική ψυχοθεραπείας, που απευθύνεται σε ανθρώπους που δεν είναι εύκολο ή/και δεν έχουν την δυνατότητα να μετακινηθούν, ο χρόνος τους λόγω υποχρεώσεων είναι περιορισμενος, και τέλος οι αποστάσεις είναι απαγορευτικές για συμμετοχή σε δια ζώσης συνεδρίες.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτό το πλαίσιο συνεδριών δεν μπορεί για κανένα λόγο να υποκαταστήσει μια κανονική συνεδρία ψυχοθεραπείας ή συμβουλευτικής καθώς στερείται της δυναμικής της άμεσης επαφής, κάτι που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της ψυχοθεραπείας.

Υπόκειται εντούτοις στις ίδιες αρχές και δεσμεύσεις εκ μέρους του θεραπευτή και του θεραπευόμενου όσον αφορά στην δεοντολογία, στον σεβασμό, στην εχεμύθεια και στην σταθερότητα του πλαισίου.

Η κάθε συνεδρία είναι διάρκειας 50 λεπτών.

Το κόστος της πρώτης συνεδρίας (γνωριμία), είναι €30.
Το κόστος για κάθε επόμενη συνεδρία, είναι €45, ή για 4 συνεδρίες (ένας μήνας) €150.

Κλείστε την πρώτη σας online συνεδρία!