Πρακτική

Η Θεραπευτική Φωτογραφία μπορεί να λάβει χώρα σε ατομικό ή ομαδικό πλαίσιο, σε κλειστό ή ανοιχτό χώρο. Συνιστά μια βιωματική εμπειρία με θεραπευτικά αποτελέσματα για τους Συμμετέχοντες, εφόσον, μέσα από ένα σύνολο φωτογραφικών δραστηριοτήτων, αναδύεται και ενισχύεται ο ήδη υπάρχων εσωτερικός πλούτος των Συμμετεχόντων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη μηχανισμών ψυχικής αποκατάστασης και ‘αυτοΐασης’ που έχουν ένα άμεσο θεραπευτικό αποτέλεσμα για τον Συμμετέχοντα.

Η Θεραπευτική Φωτογραφία διαφέρει χαρακτηριστικά από τη Φωτοθεραπεία, ως προς το εξής: η Θεραπευτική Φωτογραφία δεν διενεργείται από κάποιον Ειδικό Ψυχικής Υγείας, αλλά από έναν Σύμβουλο Θεραπευτικής Φωτογραφίας, επαγγελματικά καταρτισμένο και εξειδικευμένο στη Φωτογραφία, ο οποίος γνωρίζει πώς θα χρησιμοποιήσει την Τέχνη αυτή, σε τεχνικό, καλλιτεχνικό και αισθητικό επίπεδο, ώστε να επιτευχθούν τα θεραπευτικά οφέλη της φωτογράφισης, της επεξεργασίας και της δόμησης του φωτογραφικού υλικού. Συνεπώς, ο Σύμβουλος, ενόσω συζητά και μοιράζεται τις σκέψεις, τις ανάγκες, τις προσδοκίες, τις συνδέσεις, τα συναισθήματα και το βίωμα της διαδικασίας με τον Συμμετέχοντα, δεν προβαίνει σε δικές του ερμηνείες -θεραπευτικού τύπου-, πάνω στο οπτικό υλικό που παράγεται από τις συνεδρίες. Στον αντίποδα, στη Φωτοθεραπεία, αναλύεται και ερμηνεύεται φωτογραφικό ή άλλο οπτικό υλικό, το οποίο δεν έχει καν απαραίτητα παραχθεί από τον Θεραπευόμενο (παρά μόνο το έχει επιλέξει εκείνος) από κάποιον Ειδικό Ψυχικής Υγείας, με σκοπό να ενισχυθεί με ένα παραπάνω εργαλείο η διαδικασία της Ψυχοθεραπείας.

Το οπτικό υλικό που παράγει κάποιος στην διαδικασία της Θεραπευτικής Φωτογραφίας μπορεί να αποτελέσει κομμάτι περαιτέρω διερεύνησης σε μια ήδη τρέχουσα Ψυχοθεραπεία ή να λειτουργήσει ως προθάλαμος για την έναρξη Ψυχοθεραπείας, χωρίς τίποτε από αυτά τα δύο να είναι απαραίτητο ή προαπαιτούμενο. Τα οφέλη της Θεραπευτικής Φωτογραφίας είναι ανεξάρτητα από κάθε άλλης μορφής θεραπείας και λειτουργούν αυτόνομα στην βελτίωση της Ψυχικής Υγείας του Συμμετέχοντα.

Ποιά είναι τα Οφέλη

  • Αυτογνωσία, μέσω της Τέχνης της Φωτογραφίας, ενός μέσου αυτοέκφρασης και δημιουργικότητας, η οποία δρα ευεργετικά σε κάθε πτυχή της ψυχικής ζωής
  • Καλλιέργεια της φαντασίας και της δημιουργικότητας, οι οποίες τονώνουν την αυτοπεποίθηση και την αυτοεικόνα
  • Αναστοχασμός, αλλαγή οπτικής και εστίασης απέναντι στον Εαυτό, στον Αλλον και στον κόσμο, που οδηγεί στην διεύρυνση της σκέψης και της τοποθέτησης του Συμμετέχοντα απέναντι στις σχέσεις και τις συνθήκες της ζωής του
  • Επίτευξη Ενσυνειδητότητας, μέσω της παρατήρησης και παρουσίας στη στιγμή, στο πλάνο, στο ‘εδώ-και-τώρα’, η οποία μειώνει το άγχος και το στρες και αυξάνει την ικανότητα συγκέντρωσης
  • Όξυνση των αισθήσεων, η οποία βοηθά στην αρνητική διάθεση, την κατάθλιψη, όπως και στην αφύπνιση της ψυχής και την ενδυνάμωση του Συμμετέχοντα
  • Ανάπτυξη φωτογραφικών και σκηνοθετικών δεξιοτήτων που οδηγεί στην συνολικότερη ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων μέσω διαφορετικών προσεγγίσεων, όπως και στην διεύρυνση της ευελιξίας και της προσαρμοστικότητας στα δεδομένα της ζωής του Συμμετέχοντα
  • Επαφή με την Φύση και όλες τις ευεργετικές της ιδιότητες που, αποδεδειγμένα, έχουν θετική επιρροή ολιστικά, στην σωματική και ψυχική υγεία
  • Επικοινωνία, αλληλοστήριξη, συνεργασία, μοίρασμα, όλα χαρακτηριστικά που οδηγούν σε καλύτερη ψυχική υγεία και διάθεση


Για εκδήλωση ενδιαφέροντος

Επικοινωνήστε μαζί μας

 
 

Ατομικές Συνεδρίες

Στις ατομικές συνεδρίες, ο Σύμβουλος Θεραπευτικής Φωτογραφίας θα κάνει μια πρώτη συνάντηση γνωριμίας και διερεύνησης με τον Ενδιαφερόμενο. Εκεί, θα συζητηθούν τα θέματα που απασχολούν τον Ενδιαφερόμενο, η σχέση του με την Φωτογραφία, οι θεματικές στις οποίες θα ήθελε να επικεντρωθεί, οι ανάγκες και οι προσδοκίες του από τον εαυτό του και την Θεραπευτική Φωτογραφία. Ο Σύμβουλος θα βοηθήσει στον προσδιορισμό και την στοχοθέτηση του αιτήματος του Ενδιαφερόμενου, προκειμένου να σχεδιάσει, να προτείνει και να οργανώσει, τελικά, μαζί με τον Ενδιαφερόμενο, το θεραπευτικό/φωτογραφικό project του. Αυτό μπορεί να αφορά σε φωτογραφικές ασκήσεις, διαφορετικές φωτογραφικές προσεγγίσεις, στην εκμάθηση βασικών ή και πιο προχωρημένων (για τους ήδη γνώστες της Φωτογραφίας) αρχών και μεθόδων της αισθητικής της Φωτογραφίας, στην επεξεργασία της Φωτογραφίας, στη σκηνοθεσία, την ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης και πολλαπλής απόδοσης/αποτύπωσης των αντικειμένων ενδιαφέροντος, στην διερεύνηση θεματικών και απόδοση νοημάτων ή στην εύρεση νοημάτων εκ νέου, στη δημιουργία ενός αφηγήματος, μέσω της Φωτογραφίας (storytelling project), στην συμβολοποίηση, τις αντιδράσεις και τις προβολές στο οπτικό ερέθισμα και στα σύμβολα και, τέλος, στην παρατήρηση του ‘διαλόγου’ μεταξύ του συνειδητού αρχικού κάδρου και της τελικής Φωτογραφίας.

Ομαδικές Συνεδρίες

Όταν η Θεραπευτική Φωτογραφία γίνεται στο πλαίσιο μιας Ομάδας, μικρότερης ή μεγαλύτερης σε διάρκεια, στα οφέλη που αποκομίζει ο Συμμετέχοντας, προστίθεται και η αλληλοεπίδραση των μελών της Ομάδας. Εκεί, η στοχοθέτηση, τα project, οι λήψεις, το βίωμα της διαδικασίας, οι αντιδράσεις και προβολές, όλα υπόκεινται σε συζήτηση και μοίρασμα μεταξύ των μελών.

Η Ομαδική Θεραπευτική Φωτογραφία προσφέρει επιπλέον την δυνατότητα κοινωνικοποίησης, μοιράσματος συναισθημάτων, σκέψεων και οπτικής, ανάληψης ομαδικών project και – γιατί όχι – και Συλλογικών Εκθέσεων μιας θεματικής ή μιας κοινής βιωματικής πορείας. Στην Ομαδική Θεραπευτική Φωτογραφία, προσφέρουμε και τη δυνατότητα να παρίσταται σε φωτογραφίσεις, συζητήσεις και αναλύσεις του οπτικού υλικού και Ψυχοθεραπευτής, ώστε να βοηθάει και να διευκολύνει στην εμβάθυνση της σκέψης, την αποσυμβολοποίηση, την ψυχική επεξεργασία των εικόνων, την νοηματοδότησή τους, χωρίς να προβαίνει σε Ψυχοθεραπεία.

 
 
francesca woodman

Φωτογραφία: Francesca Woodman

izis bidermanas

Φωτογραφία: Izis Bidermanas

unknown-1910

Φωτογραφία: 1910, Άγνωστος

Richard Kocin Hernandez

Φωτογραφία: Richard Kocin Hernandez

Όταν φωτογραφίζουμε έχουμε μια αρχική συνειδητή πρόθεση ως προς το αντικείμενο ενδιαφέροντος και το κάδρο μας. Κατόπιν, κοιτάζοντας την αποτύπωση, διαπιστώνουμε πολλά στοιχεία στην φωτογραφία τα οποία δεν είχαμε εξ αρχής αντιληφθεί και τα οποία αρχίζουν να μας ‘μιλούν’, ανοίγοντας έναν εσωτερικό διάλογο.

Ένα ακαθόριστο σύννεφο που δεν βλέπαμε ξεκάθαρα όταν κάναμε τη λήψη, μπορεί αποτυπωμένο πια, στην οθόνη ή στο χαρτί, να μας φανερώσει κάποιο σχήμα/σύμβολο, με το οποίο να ‘συνδεθούμε’, ένα πουλί που πέταξε μπροστά στο ‘κάδρο’ μας την ώρα του ‘κλικ’ μπορεί να αλλάξει εντελώς το σκηνικό της πρόθεσής μας και να μας ‘μιλήσει’ με έναν νέο τρόπο, ένας περαστικός, που φάνταζε αρχικά αδιάφορος στο κάδρο μας ν’ αφήσει ένα στίγμα που θα αποβεί σημαντικό για το πώς εμείς οι ίδιοι ερμηνεύουμε την φωτογραφία μας, ένα ανεπαίσθητο κούνημα του χεριού μας, να παράγει ένα φωτογραφικό αποτέλεσμα που θα προσδώσει μια ονειρική διάσταση στο πλάνο μας, κάτι απροσδόκητο που ξεπηδά και προσθέτει στην αρχική μας τοποθέτηση και εμπειρία.


Αυτή η διαδικασία από μόνη της είναι μια άμεση αναγωγή για το τι συμβαίνει στην ίδια μας τη ζωή, όπου το συνειδητό μας κάδρο είναι συχνά πολύ συγκεκριμένο, μέχρι που κάτι ‘ξεπηδά’ από αυτό, είτε σε μορφή απροσδόκητου συμβάντος, είτε σε μορφή αναστοχασμού, και, ό,τι γνωρίζαμε ως σταθερό μέχρι εκείνη τη στιγμή, ξάφνου αλλάζει και, μαζί με αυτό, αλλάζουμε κι εμείς οι ίδιοι.