Υπηρεσίες


Workshops

Τα Workshps έχουν τον χαρακτήρα της Ομαδικής Θεραπείας μέσω της Φωτογραφίας, αλλά είναι αυτοτελή και με προαποφασισμένη κάποια συγκεκριμένη Θεματική, η οποία έχει τεθεί από τους Θεραπευτές PhotoCure©. Οι συμμετέχοντες δύναται να ακολουθήσουν όσα Workshops επιθυμούν και μπορούν κατά το ελάχιστο να είναι τέσσερις τον αριθμό σε κάθε Workshop. Η διάρκεια των Workshops κειμένεται μεταξύ τεσσάρων έως έξι ωρών, ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων.


Για τα επερχόμενα Workshops μπορείτε να ενημερωθείτε παρακάτω, δηλώνοντας συμμετοχή συγκεκριμένα για κάθε Workshop που σας ενδιαφέρει: