Υπηρεσίες

Ατομικές Συνεδρίες

Στις ατομικές συνεδρίες, η πρώτη συνάντηση αφορά καταρχήν την γνωριμία του Σύμβουλου με τον Ενδιαφερόμενο. Θα συζητηθούν τα θέματα που απασχολούν τον Ενδιαφερόμενο, η σχέση του με την Φωτογραφία, οι θεματικές στις οποίες θα ήθελε να επικεντρωθεί, οι ανάγκες και οι προσδοκίες του από τον εαυτό του και την Θεραπευτική Φωτογραφία.

Στις συνεδρίες που θα ακολουθήσουν (το θεραπευτικό/φωτογραφικό project), θα ενταχθούν φωτογραφικές ασκήσεις, διαφορετικές φωτογραφικές προσεγγίσεις, εκμάθηση αρχών και μεθόδων της αισθητικής της Φωτογραφίας, ανάπτυξη δεξιοτήτων παρατήρησης και πολλαπλής απόδοσης/αποτύπωσης, διερεύνηση θεματικών και απόδοση νοημάτων, δημιουργία αφηγημάτων (storytelling), συμβολοποίηση, αντιδράσεις και προβολές στο οπτικό ερέθισμα και στα σύμβολα και, τέλος, παρατήρηση του ‘διαλόγου’ μεταξύ του συνειδητού αρχικού κάδρου και της τελικής φωτογραφίας.

Η κάθε συνεδρία είναι διάρκειας 2 ωρών.


Κλείστε την πρώτη σας συνεδρία

Ομαδικές Συνεδρίες και Συνεδρίες Ζεύγους

Η Ομαδική Θεραπευτική Φωτογραφία προσφέρει την δυνατότητα κοινωνικοποίησης, μοιράσματος συναισθημάτων, σκέψεων και οπτικής, ανάληψης ομαδικών project και – γιατί όχι – και Συλλογικών Εκθέσεων μιας θεματικής ή μιας κοινής βιωματικής πορείας.

Στην Ομαδική Θεραπευτική Φωτογραφία, προσφέρουμε και τη δυνατότητα να παρίσταται σε φωτογραφίσεις, συζητήσεις και αναλύσεις του οπτικού υλικού και Ψυχοθεραπευτής, ώστε να βοηθάει και να διευκολύνει στην εμβάθυνση της σκέψης, την αποσυμβολοποίηση, την ψυχική επεξεργασία των εικόνων, την νοηματοδότησή τους, χωρίς να προβαίνει σε Ψυχοθεραπεία.

Όταν η Θεραπευτική Φωτογραφία γίνεται στο πλαίσιο μιας Ομάδας, μικρότερης ή μεγαλύτερης σε διάρκεια, στα οφέλη προστίθεται και η αλληλεπίδραση των μελών της Ομάδας. Εκεί, η στοχοθέτηση, τα project, οι λήψεις, το βίωμα της διαδικασίας, οι αντιδράσεις και προβολές, όλα υπόκεινται σε συζήτηση και μοίρασμα μεταξύ των μελών.

Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε μια ομάδα κυμαίνεται μεταξύ τεσσάρων (4) (ελάχιστος) και δέκα (10) ατόμων (μέγιστος).

Η κάθε συνεδρία είναι διάρκειας 2 ωρών.


Επικοινωνήστε μαζί μας

Workshops

Τα Workshops που διοργανώνονται, έχουν ως βάση τους την Θεραπευτική Φωτογραφία και διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

  • Workshops Θεραπευτικής Φωτογραφίας
  • Υβριδικά Workshops Θεραπευτικής Φωτογραφίας και Ερμηνευτικής (Φωτοθεραπείας)
  • Workshops Θεραπευτικής Φωτογραφίας σε συνδυασμό με άλλες μορφές Ψυχοθεραπείας


Για τα επερχόμενα Workshops μπορείτε να ενημερώνεστε στον παρακάτω σύνδεσμο, δηλώνοντας συμμετοχή συγκεκριμένα για κάθε Workshop :

Συμμετοχή σε Workshop

Team Building

H ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος επηρεάζει σημαντικά την απόδοση μιας ομάδας, καθώς και τις διαπροσωπικές σχέσεις που αναπτύσσονται εντός αυτής. Η PhotoCure προσφέρει υπηρεσίες team building μέσω φωτογραφικών δραστηριοτήτων, με τα ακόλουθα οφέλη:

  • Σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας και ανάπτυξη αλληλεγγύης και εμπιστοσύνης.
  • Ενίσχυση της δημιουργικότητας και της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων.
  • Βελτίωση της επικοινωνίας. προσφέροντας στην ομάδα έναν διαφορετικό τρόπο σύνδεσης και αλληλοκατανόησης.
  • Δημιουργική έκφραση που δρά αγχολυτικά μέσω της συμμετοχής των μελών της ομάδας στις φωτογραφικές δραστηριότητες.
  • Ανάδειξη της ατομικότητας και ευεργετική ένταξη αυτής στο πλαίσιο της ομάδας.

Η συνολική εμπειρία είναι ιδιαιτέρως δημιουργική, χωρίς ιδιαίτερες σωματικές απαιτήσεις. Εταιρικά θέματα και μηνύματα μπορούν να ενσωματωθούν στην εμπειρία κατόπιν συνεννόησης.


Εκδήλωση ενδιαφέροντος